Như Thanh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Đỗ Thị Thúy,Kiot Số 8 Chợ Bến Sung, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa Đỗ Thị Thúy 0914309285
2 QT Mạc Thị Phúc,510 Khu phố 3, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa Mạc Thị Phúc 0974853369
3 QT Nguyễn Thị Thu,Kiot Số 6, Chợ Bến Sung, TT. Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa Nguyễn Thị Thu 01688107278