Vạn Ninh

                    1  Quầy thuốc Phong Khang   Trung Dõng 1, Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa   0944729577 
                    2  Nhà thuốc Phương Chi   98  Nguyễn Huệ, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa   0982458772 
                    3  Quầy thuốc Vạn An (Quầy số 8)   147  Nguyễn Huệ, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa   02583840130 
                    4  Quầy thuốc Thanh Châu( Quầy số 7)   111  Nguyễn Huệ, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa   02583840413 
                    5  Quầy thuốc Kim Khánh   Quảng Hội 2, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa   01694991065 
                    6  Quầy thuốc số  4   QL1A-Xuân Tự, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa   02583612404 0943102839 
                    7  Quầy thuốc Mỹ Linh   Tây Bắc 1, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa   0983763621 
                    8  Quấy thuốc Hỷ   72  Trần Hưng Đạo, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa   0973017115 
                    9  Quầy thuốc 38   70 Nguyễn Huệ, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa   0995601768 
                  10  Quầy thuốc 39   Ninh Mã, Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa   01696103749 
                  11  Quầy thuốc 42   Hiền Lương, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa   0977083875 
                  12  Quầy thuốc 30   QL1A Cổ Mã, Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa   02583938022