Nha Trang

                    1   Nhà thuốc Nhiên    8  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 976.472.479
                    2   Nhà thuốc Mai Hân    118 đường 2/4, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.296.827.411
                    3   Quầy thuốc 82    15  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.586.251.556
                    4   Nhà thuốc Thiện Chí    19A  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 938.877.787
                    5   Nhà thuốc Hữu Nghĩa    28  Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 914.770.388
                    6   Nhà thuốc Trọng Tín    185  Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa    02583836956 0935858836 
                    7   Nhà thuốc Minh Giang    Kios 81  Chợ Vĩnh Hải, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa          25.837.063.540.984.700.000
                    8   Quầy thuốc Thúy Hằng( Quầy thuốc 45)    Chợ Vĩnh Hải, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 982.962.379
                    9   Nhà thuốc Thanh Hải    Kios 8  Chợ Đầm, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 913.495.292
                  10   Nhà thuốc Dân Lợi    16  Thái Nguyên, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa    02583561878 0917968368 
                  11   Nhà thuốc Vĩnh Hòa    133 Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.583.550.700
                  12   Nhà thuốc Ngọc Lan    1B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.583.542.099
                  13   Quầy thuốc Út Hiền    Tổ 23 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 916.542.253
                  14   Quầy thuốc Bảo Phát    484  Đường 23/10, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.583.891.486
                  15   Quầy thuốc số 5    Chợ Vĩnh Hải, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 944.138.427
                  16   Quâỳ thuốc 55    405  Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.583.543.380
                  17   Nhà thuốc Nguyên Huệ    43  Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.583.522.682
                  18   Quầy thuốc Tín Khôi    Tổ 2 Phú Trung, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 942.402.598
                  19   Nhà thuốc Việt Hưng    124 Củ Chi, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 935.837.057
                  20   Quầy thuốc 64    64  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 905.507.588
                  21   Nhà thuốc Quang Khánh    14  Phương Sài, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa          25.838.214.130.935.700.000
                  22   Quầy thuốc 81    124 Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.583.550.134
                  23   Quầy thuốc Vu Lan    Tổ 9 Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.287.569.197
                  24   Quầy thuốc Gia Tuệ    97D  Đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 905.197.747
                  25   Quầy thuốc số 13    59 Lương Định Của, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 905.509.599
                  26   Nhà thuốc Hóa Trúc    74  Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 993.559.680
                  27   Nhà thuốc Tùng Thảo    460  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 935.736.188
                  28   Nhà thuốc Minh Thương    57 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.677.387.168
                  29   Quầy thuốc Bảo Trân    10D Đường 19/5, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.685.753.596
                  30   Quầy thuốc Minh Nhật    489  Lương Định Của, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 934.756.661
                  31   Quầy thuốc Ngọc Yến    Cát Lợi, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 903.540.441
                  32   Nhà thuốc Hòa Hưng    16  Tăng Bạt Hổ, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 919.999.793
                  33   Đông Y Tế Sanh    76  Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.510.754
                  34   Nhà Thuốc Quang Trung    149  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.510.402
                  35   Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa    74  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.812.897
                  36   Nhà Thuốc Vạn Thắng    228  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.825.681
                  37   Shop 1001    70  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 914.451.001
                  38   Nhà Thuốc Thiện Phương    119B  Lý Nam Đế, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.883.545
                  39   Nhà Thuốc Thái Bình    131  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 905.945.657
                  40   Cửa Hàng Mũi Né 1001    48A  Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 973.180.521
                  41   Siêu Thị Ngọc Thạch    81  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 935.073.086
                  42   Quầy Thuốc Chị Quế    Chợ Suối Hiệp, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.268.545.562
                  43   Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Ace    3/10  Trần Quang Khải, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.675.322.369
                  44   Quầy  38    59  Phước Long, Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 582.210.282
                  45   Cửa Hàng Miền Đất Hứa    96A4  Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa            9.042.807.820.961.610.000
                  46   Cửa Hàng 1001 Long Phượng    4  Pasteur, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 973.180.521
                  47   Cửa Hàng 1001 Đức Long    15  Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 973.180.522
                  48   Cửa Hàng  Thực Phẩm Chức Năng 59C (Ace 2)    59c  Củ Chi, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.675.322.369
                  49   Nhà Thuốc Phương Trang    30  Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 905.369.349
                  50   Nhà Thuốc Thiên Bình 1    11/8A  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.521.060
                  51   Quầy 08    108  Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 918.230.517
                  52   Quầy 24    256  Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 586.283.385
                  53   Nhà Thuốc Lan Chi    Lô 50  Đường Số 2 Kho Cảng Bình Tân, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa    0583882563 0903553439 
                  54   Nhà Thuốc Phước Huệ    Lô 16   Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.884.007
                  55   Nhà Thuốc Phước Thái    20  Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.885.852
                  56   Quầy Thuốc Thanh Trúc    Phước Điền, Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 935.917.990
                  57   Đông Y Tế Sanh 2    128  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 905.810.163
                  58   Nhà Thuốc Tân Sinh    10  Ngô Thừa Nhiệm, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 974.251.659
                  59   Shop Nha Trang    111  Hùng Vương, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 982.225.547
                  60   Quầy thuốc Minh Trang    Chợ Vĩnh Lương, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 996.514.044
                  61   Quầy thuốc Quyên Bình    Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 976.375.987
                  62   Quầy thuốc 51    84 Hương Lộ 45, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 905.390.155
                  63   Nhà thuốc Hoàng Kim    Lô 1 Lý Thái Tổ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 938.780.998
                  64   Nhà Thuốc Minh Vũ    4B Phước Long, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 932.162.136
                  65   Cửa Hàng Đại Phát 1001    39 Trần Quang Khải, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.699.744.275
                  66   Nhà Thuốc Kim Dính    47b Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 583.524.412
                  67   Nhà Thuốc Nhã Uyên    11A Lý Tự Trọng, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              2.583.526.011
                  68   Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng MOCKBA    36A Đặng Tất, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 919.760.656
                  69   Quầy thuốc Quang Thành    12 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.685.605.295
                  70   Tạp Hóa Hà Nội    88 Trần Phú, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 982.225.547
                  71   Shop King Mart    Lô 4,5,6 Đường Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 938.823.132
                  72   Cửa Hàng Ami Tour    8 Củ Chi, Vĩnh Hải, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                              1.682.777.759
                  73   Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hồng Hạnh    2 Hùng Vương, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 989.719.797
                  74   Nhà Thuốc Gia Đình    231 Đường số 2 Khóm Phúc Tuấn, Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa                                 126.273.193