Nhà Bè

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Phương Mai   47/5A Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0985055295 
         2  Nhà thuốc Quang Nghị   47B  Lê Văn Lương, Ấp 3 Xã Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0919637937 0837816169 
         3  Nhà thuốc Đăng Khoa   15B   Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0902426993 
         4  Nhà thuốc Phương Nam   83   Lê Văn Lương, Ấp 3 Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0932075496 
         5  Nhà thuốc Thế Sơn   2780  Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   01649224787 
         6  Nhà thuốc Phong Phú   4/10B  Lê Văn Lương, Ấp 3 Nhơn Đức, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0973185524 
         7  Nhà thuốc Tâm Châu   2/1 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0968055655 
         8  Nhà thuốc Lê Thương   18/3  Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0906834891 
         9  Nhà thuốc Gia Hân   100/5  Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1 Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh   0903232163