Nguyên Bình

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Công Ty Dược Cao bằng số 2,Tổ Dân Phố 2, Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng Nông Thị Út 01259137686
2 QT Công Ty Dược Cao bằng số 1,Tổ Dân Phố 4, Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng Nông Thị Bơm 0916082401