Ngũ Hành Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Dapharco 15,17-19 Nam Thành, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Nguyễn Tiến Hoàng 0905111381
2 NT Hoàng Thao,386 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Tăng Thị Tuyết 0975252042
3 NT Mỹ Hạnh,127 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Bùi Thị Mỹ Hạnh 0987304476