Ngọc Hồi

1  Quầy Thuốc Số 26   60 Hoàng Thị Loan, Thị Trấn Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Kon Tum   0602216266 
2  Quầy Thuốc Quốc Hùng (Quầy Thuốc Số 14)   75  Hùng Vương, Thị Trấn Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Kon Tum   01672344567 
3  Quầy Thuốc Số 122   839  Hùng Vương, Thị Trấn Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Kon Tum   0978107145 
4  Quầy Thuốc Thiên Long   856, Hùng Vương, Ngọc Hồi, Kon Tum   0986533727 
5  Quầy Thuốcdn Ngọc Hồi   655  Trần Phú, Thị Trấn Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Kon Tum   0969579728 
6  Đại Lý Thuốc Tây 175   216  Trần Phú, Thị Trấn Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Kon Tum   01638128390 
7  Đại Lý Thuốc Tây Bình Minh   Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Kon Tum   0972028499 
8  Đại Lý Thuốc Tây  Hải Hà   Thôn 2, Xã Đăk Can, Ngọc Hồi, Kon Tum   01632676739 
9  Nhà Thuốc Tài Hằng   Sa Loong, Sa Loong, Ngọc Hồi, Kon Tum   0989421627 
10  Quầy Thuốc Bình An   Thôn 6 Thị Trấn  Ngọc Hồi, , Ngọc Hồi, Kon Tum   0986124064 
11  Quầy Thuốc Phương Tuyến   Thôn 7, , Ngọc Hồi, Kon Tum   0949583779 
12  Quầy Thuốc Hải Yến   Xã Bờ Y, , Ngọc Hồi, Kon Tum   01653954550 
13  Quầy Thuốc Vân Anh   Xã Đắk Sú, , Ngọc Hồi, Kon Tum   0974185967 
14  Quầy Thuốc Tây Hồng   Xã Đắk Sú, , Ngọc Hồi, Kon Tum   0914459777 
15  Quầy Thuốc Toàn Trang   Xã Sa Loong, , Ngọc Hồi, Kon Tum   0988588618