Ngô Quyền

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Nhà thuốc Kim Thoa,23 lê lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng Lưu Thị Kim Thoa 0972966746
2 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 92,33 Đông Khê, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng Nguyễn Thị Hòa 01228355521
3 Nhà thuốc tốt và sức khỏe,9D24 Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng Phạm Thị Huế 0904433140
4 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 41,101 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng Trương Thị Sáu 0916588505
5 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 51,305 Đoạn Xá, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải Phòng Trương Thị Thúy 02253741283
6 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 47,482 Phủ thượng Đoạn, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải Phòng Phạm Thị Thu Hà 02253828844
7 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 43,10 Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải Phòng Trần Thị Thu Trang 01288361441
8 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 180,130 Phương Lưu, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải Phòng Phan thị Tế Vân 02253765980
9 Nhà thuốc Nền Chung,5C222 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng Nguyễn Thị Nền 02253564910
10 Hiệu thuốc Hiếu Nga,165 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng Lương Thị Nga 02253761620
11 Nhà thuốc Vân Anh,14C Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng Nguyễn Thị Vân Ạnh 02253836693
12 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 189,261 Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Lê Thị Ngọc Lan 0978724309
13 Nhà thuốc Hoàng,193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng Nguyễn Thị Hằng 0989393396
14 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 42,243A – Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng Khúc Quang Minh 0913368020
15 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 35,11D21 – Nguyễn Bình, Đổng Quốc Binh, Ngô Quyền, Hải Phòng Nguyễn Thị Thủy 02253729903
16 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 176,2 – Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng Phạm Thúy Hiền 0989313025
17 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 37,243B – Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng Đặng Thị Thu Hằng 02253829176
18 Nhà Thuốc Bảo Linh,81 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Hoa 0904310316
19 NT Hương Lê,185 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng Phạm Thu Hương 02253950699
20 Nhà thuốc tư nhân,Mặt bằng lô 3, ngõ 258 Đà Nẵng, , Ngô Quyền, Hải Phòng Trần Thị Nhàn 0985103545
21 NT Minh Toàn,B1, Ngõ 258 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng Đặng Thị Toan 0904834367
22 NT số 03 Nguyễn Bình,Số 3 Nguyễn Bình-Đổng Quốc Bình-Ngô Quyền-Hải Phòng Vũ Thị Nhung 966601607