Nghĩa Hưng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy thuốc tân dược,Đội 14, Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định Hoàng Thị Nhung 0972543308
2 Quầy thuốc tân dược,Chợ Nghĩa Lạc, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định Nguyễn Thu Hằng 01277692466
3 Quầy thuốc tân dược,Cầu Bình Lãng, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định Nguyễn Thị Thu 0912953228
4 Phòng Khám 105,11A khu 2, TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định Phạm Thị Bắc 0936640313
5 Đại Lý Tân Dược,Quần Liêu, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định Trần Thị Chúc 0916047998