Nghĩa Hành

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 ĐL Hồng Nam,Phố Vinh Trung, TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Trịnh Thị Hồng 0553960089