Nghĩa Đàn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Phẩm Nghĩa Đàn – QT Lê Thị Hương,Chợ Nghĩa Hội, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An Lê Thị Hương 0983816424
2 NT Phan Thị Thanh Nhàn,Xóm 8, Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An Phan Thị Thanh Nhàn 01688344582
3 NT Vũ Thị Hải,Chợ Tu, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An Vũ Thị Hải 0984674290
4 NT Trần An Hoài,Chợ Hiếu, Hòa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An Trần An Hoài 01678408536