Nghi Lộc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh DP Nghi Lộc- QT Hoàng Thị Thiện,Chợ Mai Trang, Cửa Hội, Nghi Lộc, Nghệ An Hoàng Thị Thiện 01693694299
2 Chi Nhánh DP Nghi Lộc- QT Lưu Thị Hiền,Xóm 14, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An Lưu Thị Hiền 0974988056
3 Chi Nhánh DP Nghi Lộc- QT Mai Hoa,Chợ Sơn, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An Nguyễn Thị Mai Hoa 01627333883
4 Chi Nhánh DP Nghi Lộc- QT Toàn Phương,, Cửa Hội, Nghi Lộc, Nghệ An Nguyễn Thị Phương 0383947404
5 Nhà thuốc Vinh Tân,Khối 4, TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Mai Thị Quy 0947422818
6 Đại lý Công ty CP dược – Mỹ phẩm Vạn An( Chị Thùy),Khối 5, TT Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Phạm Thị Thuỳ 0986445444
7 QT Trương Thị Tuyết,Xóm 8, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An Trương Thị Tuyết 0973001498
8 NT Lan Anh,Xóm 13, Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An Nguyễn Thị Lan Anh 0967630840