Ngân Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thu Hiền,TT Nà Phặc, TT Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn Chị Hiền 01275440489
2 NT Thanh Chúc,Tiểu khu 2, TT Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn Đinh Thị Chúc 01258971699