Nga Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty CPDP Hưng Thịnh,Tiểu Khu Hưng Long, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa Lê Thị Hải 0989988039
2 CN Dược Nga Sơn QT Hạnh Lý,Chợ Sy, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa Ngô Thị Lý 01223275618
3 CN Dược Nga Sơn QT Mai Văn Thắng,203 Tiểu khu Hưng Long, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa Mai Văn Thắm 0982586799
4 CN Dược Nga Sơn QT Nhạ Kết,211 Tiểu Khu Hưng Long, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa Hoàng Văn Sơn 0904777227
5 QT số 83,Xóm 5, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Thủy 0975483368
6 NT Khôi Nguyên,Xóm 2, Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Xuyên 0971046027
7 QT Mai Văn Phúc,Xóm 5, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa Mai Văn Phúc 0949238088
8 QTTD số 82- CN Dược Nga Sơn,SN 57, Tiểu Khu 3, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa Phạm Thị Hoa 0977740355
9 QT Mai Khương,Xóm 6, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa Mai Khương 01693379593