Nam Trực

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy thuốc tân dược công ty CPDP Nam Hà,Thôn Đồng Quỹ, Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định Đỗ Thị Thu 0987958515
2 Đại Lý Tân Dược,97, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định Vũ Thị Phương 03503827019
3 Quầy Thuốc Tân Dược Tuyền Tiến,Chợ Chùa, Nam Giang, Nam Trực, Nam Định Lê Minh Tiến 01642277733
4 Nhà thuốc Hồng Tươi,264 Khu Tân Giang, Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định Phạm Thị Tươi 03503829088
5 Quầy thuốc Trang Trung,Xóm Nguyễn, Nam Cường, Nam Trực, Nam Định Nguyễn Thị Trang 01298562558
6 QT Chợ Đê,Chợ Đê, Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định Chị Quỳnh 0944906285
7 QT Phúc Ngọc,TT Nam Giang, TT Nam Giang, Nam Trực, Nam Định Ngô Thị Bích Ngọc 0945585112
8 QT Hoa Anh,Km3.5, Đường 55, Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định Nguyễn Thị Hoa 0869129129