Nam Sách

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy Thuốc  Phúc Oanh,284-Trần Phú, TT Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương Đoàn Mạnh Cường 0979291558
2 Quầy thuốc Thành Thuý,Hạ Đội, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương Nguyễn Thị Thuý 0987233719
3 CN Dược Nam Sách Quầy Thuốc Số 23,Lý Văn, Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương Lương Thị Anh 0969082586
4 CN Dược Nam Sách Quầy Thuốc Số 17,Chợ Rồng, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương Nguyễn Thị Liễu 0988342731
5 Nhà Thuốc Khải Yên,Chợ Rồng, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương Trần Thị Yên 01664212621
6 QT số 26,Thôn Mạn Đê, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương Đặng Thị Thêu 0972379206