Nam Đàn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh DP Nam Đàn – QT Nguyễn Thị Nguyệt,Số 89 Khối Sa Nam, TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An Nguyễn Thị Nguyệt 01639112129
2 CNDP Nam Đàn – Bùi Thị Liễu,Ngã Ba, TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An Bùi Thị Liễu 0383822981
3 CNDP Nam Đàn -QT Đậu Thanh Tú,Chợ Sa Nam, TT Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An Đậu Thanh Tú 01252592123
4 QT Trần Thị Thủy,Xóm 1, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An Trần Thị Thuỷ 096484729
5 CNDP Nam Đàn-QT Hồ Thị Nga,Chợ Vạc, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An Hồ Thị Nga 0979653849
6 QT Nguyễn Thị Huyền,Xóm 6, Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An Nguyễn Thị Huyền 01678013343