Năm Căn

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Alpha   0  Chợ Cả Nẩy, Xã  Hàng Vịnh, Năm Căn, Cà Mau   07803879459 
2  Quầy Thuốc Nhân ÁI   12C, Thị Trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau   0919368239 
3  Quầy Thuốc Hồng Thắm   45B, Quốc Lộ 1A, Năm Căn, Cà Mau   07802219777