Mỹ Hào

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Sở Y Tế Hưng Yên Qt Số 018,Thôn Đỗ, Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên Bùi Thị Thu Hà 0975816214
2 Công Ty Dược Phẩm Vạn Phúc,Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên Nguyễn Thị Kim Anh 03213943311
3 Qt Linh Giang,Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên Lê Thị Giang 03213944507
4 QT Nhân Hưng,Chợ Thứa, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên Nguyễn Quang Huy 0986011624
5 QT Thiên An,Chợ Nguyên Xá, Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên Nguyễn Thị Phương 01638852186