Mường Khương

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 5- Cty Dược Lào Cai,Thôn Trung Tâm, Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai Lê Thị Thảo 0942603410