Mường Ảng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy thuốc số 9,Bản chợ, xã Búng Lao, Mường Ảng, Điện Biên Nguyễn Thị Vinh 0972946771