Mộc Hóa

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Tế Lương Đường 4   15  Hung Vuương, T.X Kiến Tường, Mộc Hóa, Long An   098760 3737 
2  Quầy Thuốc Tăng Mai   QL62, T.X Kiến Tường, Mộc Hóa, Long An   01223841665