Mỏ Cày Nam

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Chánh An Đường   138  Lê Lai, Tt Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre   075.843.670 
2  Nhà Thuốc Phương An   240  Bùi Quang Chiêu, Tt Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre   0753.843.396 
3  Nhà Thuốc Di Sanh Hòa   24  Trương Vĩnh Ký, Tt Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre   0753843032 
4  Nhà Tuốc Tế Nam   0  Chợ Mới, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Nam, Bến Tre   0753.846.878