Minh Hoá

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Long Nga,Chợ Quy Đạt, Tiểu khu 7, TT Quy Đạt, Minh Hoá, Quảng Bình Trần Thị Ánh Nga 0935596555