M`Đrăk

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Số 05   177 Nguyễn Tất Thành Thị Trấn MĐrăk, Thị Trấn MĐrăk, M`Đrăk, Đắk Lắk   0973402090 
2  Nhà Thuốc Tri Phương   Thôn Tân Lập, Xã Cư M`ta, M`Đrăk, Đắk Lắk   0985157405