Mai Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thu Huyền,Ngã 3 Cò Nòi, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La Nguyễn Thị Thu Huyền 0977063988
2 QT Đỗ Thị Anh,Tiểu Khu 1, Chiềng Sinh, Mai Sơn, Sơn La Đỗ Thị Anh 01644057787
3 Cty DP Đức Tâm,Tiểu Khu 1, Chiềng Sinh, Mai Sơn, Sơn La Nguyễn Thị Loan 01689422322
4 QT Hùng Thảo,Ngã 3 Cò Nòi, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La Phạm Thị Thảo 0223846144
5 QT Võ Thủy,Tk20, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La Võ Thị Thủy 0978095678
6 QT số 12 – Phạm Thị Hương,Tk3, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La Phạm Thị Thúy Hương 0979587212
7 QT Trần Thị Hà,Tiểu Khu 2, TT Hátlot, Mai Sơn, Sơn La Trần Thị Hà 0976454939