Lý Nhân

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 2,Chợ Phúc, Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam Nguyễn Thị Mai Phương 0968994858
2 NT Số 8,Khu Phố 2, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam Nguyễn T Mai Hợp 0976367553
3 NTTN,Trần Hưng Đạo, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam Trần Thị Xuyên 03516273262
4 QT Số 12,126 Trần Hưng Đạo, TT Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam Trần Lệ Thanh 0973149569
5 QT Số 10,Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Lý Nhân, Hà Nam Trần Thị Hợp 01685083567