Lương Tài

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Hán Thị Thỏa,Chợ Đò, Kênh Vàng, Lương Tài, Bắc Ninh Hán Thị Thảo 0906232127
2 Phòng khám siêu âm,Chợ Đò, Kênh Vàng, Lương Tài, Bắc Ninh Nguyễn Văn Hảo 0987836580