Lục Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Phú,Tổ 10, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái Nguyễn Thị Phú 0974039686
2 QT Mai Tuấn Long,Tổ 10, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái Mai Thị Thoa 0976089235