Lục Ngạn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 công ty DP Hoàn phát-Quầy Thuốc sô 01,Thôn Thủ Dương, Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang Thân Văn Đề 0974493108
2 Chi nhánh DPBG tại lục ngạn-Quầy Thuốc 118,TT Kim, Phương Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Nguyễn Thị Thơ 0915111885
3 công ty DP Khánh Sơn-Quầy Thuốc 288,Phố Biển, Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang Lê Thị Hải Vân 0985008788
4 QT số 226,Cầu Chét, Phí Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang Nông Thị Hiền 0979203248