Lục Nam

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hùng Hưng,Đường Thanh Xuân, TT Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang Nguyễn Thị Mai 0972668319
2 chi nhánh DPBG tại Lục Nam-Quầy Thuốc205,Số 604-Ngã Tư Đồi Ngô, TT Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang Vũ Trí Trung 0987015568
3 Chi nhánh DPBG tại Lục Nam-Quầy Thuốc số 229,Thôn Đông Thịnh, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang Hà Thị Thời 0982643007
4 Quầy Thuốc Nam Duyên,Thôn Hà Tú, Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang Nguyễn Thị Hồng Duyên 0974441878