Long Thành

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc ĐY Chấn Hưng Đường   77/7A  Khu Vân Hải, Long Thành, Long Thành, Đồng Nai   0949431148 
2  Quầy Thuốc Số 1996   7  Tổ 16, ấp Xóm Gốc, Long An, Long Thành, Đồng Nai   0613845783 
3  Quầy Thuốc Úc Châu   Tổ 12  Ấp 7, An Phước, Long Thành, Đồng Nai   0915935379 
4  Nhà Thuốc ĐY Lão Cận Tế 2   Tổ 31  Khu Cầu Xéo, Long Thành, Long Thành, Đồng Nai   0932417333 
5  Quầy Thuốc Bình Minh   86/15  Khu Phuoc Hai,, Long Thành, Long Thành, Đồng Nai   0937654648 
6  Nhà Thuốc Thanh Liêm   Tổ 32  Khu Cầu Xéo, Long Thành, Long Thành, Đồng Nai   0914391010 
7  Quầy Thuốc Long Gấm   Tổ 8  ấp 2, Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai   0909628633 
8  Quầy Thuốc Đông Á   Tổ 1, Khu Phước Hải, Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai   0909712471 
9  Quầy Thuốc Lâm Đức   Khu 13,, Ấp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai   909016023 
10  Quầy Thuốc 2063   29/1 Ấp Bầu Cá, An Phước, Long Thành, Đồng Nai   01699863117 
11  Quầy Thuốc 595B   Ấp 2, Xã Bầu Cạn, , Long Thành, Đồng Nai   0972656949 
12  Quầy Thuốc Số 285   Chợ cũ Phước Thái, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai   0906095949 
13  Quầy thuốc An Phú   Ấp 7, An Phước, Long Thành, Đồng Nai   0902327038 
14  Nhà thuốc Đông Y Lão Cận Tế 3   Khu chợ mới Long Thành, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai   0962570079 
15  Quầy Thuốc Thanh Nhàn   Tổ 8 Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai   0963855339 
16  Quầy Thuốc Thanh Tâm   Ấp 1C, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai   0909133017 
17  Quầy Thuốc Văn Hiệu   Tổ 9 Ấp Đất  Mới, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai   0918077968 
18  Quầy Thuốc 1676   Ấp 5, Xã An Phước , Long Thành, Đồng Nai   0974770336