Long Phú

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Phong Hòa Đường   273  Ấp Châu Thành, Tt Châu Thành, Long Phú, Sóc Trăng   0793. 835. 291 
2  Nhà Thuốc Vĩnh Hiệp Xuân   Chợ Đại Ngãi, Tt Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng   0983.773.168 
3  Quầy Thuốc – Ngọc Anh   Ấp 4, Ttlong Phú, Xã Đại Ngãi, Long Phú, Sóc Trăng   0976.009.241