Long Mỹ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Huệ Phước Đường   Chợ Tân Bình, Long Phú, Long Mỹ, Hậu Giang   0968945199