Long Khánh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Mai Trâm   Nguyễn Công Trứ, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai   02513877018 
2  Yhct Vạn Xuân Đường   33  Lê Lợi, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai   0984010692 
3  Nhà Thuốc Hoàng   2  Hoàng Diệu, Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai   0966332333 
4  Quầy Thuốc 13   Ấp Cẩm Tân, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai   0907123330 
5  Nhà Thuốc Hằng   51C, Hùng Vương, Tx Long Khánh, Long Khánh, Đồng Nai   0908168398 
6  Quầy Thuốc Hưng ThỊnh   Ngô Quyền, Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai   0977332333 
7  Nhà thuốc An phước   465 Hồ Thị Hương, Xuân Thành, Long Khánh, Đồng Nai   0982391902 
8  Nhà Thuốc Uyên Vân   Số 104 Đường Suối Tre, Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai   0989988234