Long Điền

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Đức An ĐườNg   Số 98  Mạc Thanh Đạm, TT Long Điền, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643862118 
          2  Quầy Thuốc Tuyết Trinh (Quầy Thuốc Số 144)   Số 49/11  Phước Thọ, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu   0642244222 0933628144 
          3  Quầy Thuốc Thảo Nguyên   Ấp Hải Tân, Long Hải, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu   0978584560 
          4  Quầy Thuốc Số 164   Kios32  Long Điền, TT Long Điền, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643651050 
          5  Quầy Thuốc Minh Tâm   80b3  Võ Thị Sáu, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu   0646287222 
          6  Quầy Thuốc Gia Mỹ   4/9  Tổ 12, KP Hải Đình, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu   0901672342 
          7  Quầy Thuốc An Nhứt   An Lạc, An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643606033