Lộc Hà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Thao Hiep,Bình Lộc, Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh Lê Ngoc Hiep 0978707273
2 QT Lê Thị Thu,Xóm Long Hải, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh Lê Thị Thu 0977952425
3 QT Ngọc Hân,Thôn 2, Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hân 0968410199
4 QT Phạm Thị Kim,Giang Hà, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh Phạm Thị Kim