Liên Chiểu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Daphaco 116,89 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Phạm Thị Thanh Vinh 0905207294
2 NT Minh Châu,49 Hồ Quý Ly, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Huỳnh Thị Tuyết 01224836798
3 NT Mạnh,333 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng Trần Văn Mạnh 0905233043
4 Daphaco 80,62 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng Trần Thị Thủy 0905487742
5 Daphaco 122,50A Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Trương Thị Quyên 0905694259
6 Daphaco 174,710 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng Đặng Thị Thùy Dương 0913907545
7 Daphaco 119,316 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Kiều Trang 05113730470
8 Daphaco 146,1 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nguễn Thị Tố Uyên 0985010517
9 NT Bảo Bảo,195 Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Đỗ Thị Ngọc Ánh 0903319420
10 NT Sa An,236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Phạm Thị Sa An 0905119178
11 NT Hồng Nhung,83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Lê Thị Hoài 01632336892
12  NT Daphhaco 79,844 Nguyễn Lương Bằng, Hiệp Hòa Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Võ Thị Gái 0935132577
13 NT Nhất Huy 1,447 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Võ Thị Dung 0906421763
14 NT An Khang,đường Bùi Tấn Diên,khu đô thị Phước Lý, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Vy Thị Hằng 0905767048