Lệ Thuỷ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Toán Dũng,Kioss 2- Chợ Tréo, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Trần Thị Toán 01683298240
2 QT Dì Lan,Kioss 6- Chợ Trén, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Trần Thị Lan 0523882220
3 NT Hoàng Kiều,Bến Xe Lệ Thủy, Kiến Giang, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Hoàng Thị Kiều 0523655765
4 QT Hoàng Hoa,Chợ Cưới, Thanh Thủy, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Hoàng Thị Hoa 01266566357
5 QTTN,Thôn Hoàng Viễn (Chợ Mỹ Đức), Sơn Thủy, Lệ Thuỷ, Quảng Bình Chị Nga 0983782481