Lấp Vò

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Đông Y Quảng Thái Tường   467, ấp Bình Lợi, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp   0673845565 
          2  Quầy Thuốc Minh Kha   56, Ấp Khánh An, Mương Điều, Lấp Vò, Đồng Tháp   0977027086 
          3  Vạn Hoà Đường   605, 1/5, TT Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp   0673845211 
          4  Lệ Hoa   , chợ Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp   0672216475 
          5  Quầy Thuốc Bé Hai   , chợ Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp   0673670047 
          6  Quầy Thuốc Đông Y Hạnh Đức   298 Ấp Tân Xuân, Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp   0673.660.336 
          7  Cơ Sở Đông Y Xuân An   202 An thuận, mỹ an hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp   0907608022 
          8  Tiệm Thuốc Bắc Vạn Hưng Đường   229 Ấp An Thuận, Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp   01214370204 
          9  Quầy Thuốc Kim Loan   643 Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp   01263832110 
         10  Quầy Thuốc Bé Sáu   594 QL 80 Ấp Vĩnh Bình A, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp   0939815846 
         11  Nhà Thuốc Nguyễn Hữu Mạng   08 Khu Dân Cư Chợ Đất Sét, Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp   0939663347 
         12  Quầy Thuốc Mương Điều   140A Chợ Mương Điều, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp   0909151600 
         13  Nhà thuốc Mai Khôi   309 Khóm Bình Thạnh Thị Trấn Lấp Vò, , Lấp Vò, Đồng Tháp   01689832908