Lập Thạch

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Kim Dung,Ngã 4 Triệu Đề, Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Kim Dung 0977245306
2 QT Hoàng Năm,Khu 9, TT Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Hoàng Thị Năm 0912599326
3 QT Thanh Hiên,Khu 9 Bệnh Viện, TT Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Đỗ Thị Hiên 0978523533
4 QT số 52- CN Dược Lập Thạch,Thôn Dừng Chũng, Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thiện 0985102375