Lâm Hà

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà thuốc Nhân Hòa Lâm Hà   194  Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng   0633 850494 
2  Nhà thuốc Lan Chi   422  Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng   0633 538678 
3  Hiệu thuốc số 4   128  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng   0633 854035 
4  Đại lý Đoàn Thị Thúy   Liên Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng   0984 429414 
5  Nhà thuốc Thanh Luyến   94  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng   01684 213349 
6  Hiệu thuốc Anh Phương   263  Cô Gia, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng   0633 850968 
7  Quầy thuốc số 89   Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng   0164 7923379 
8  Nhà Thuốc Chí Thành   423 Tiên Bình,, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng   0918218658