Lăk

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Thiện Hạnh   Quốc Lộ 27  Liên Sơn, , Lăk, Đắk Lắk   0935840722 
2  Quầy Thuốc Uyên Linh   Quốc Lộ 27 Thị Trấn  Liên Sơn, , Lăk, Đắk Lắk   0982262928 
3  Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 5   Quốc Lộ 27 Xã Đắk Liên TT  Liên Sơn, , Lăk, Đắk Lắk   0976273434 
4  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 07   Số Nhà 26,Thôn Xí Nghiệp, Xã Đắk  Liêng, , Lăk, Đắk Lắk   0989162356 
5  Quầy Thuốc Thúy Đức   Liên Sơn, , Lăk, Đắk Lắk   0905620883