Kỳ Anh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Kỳ Anh,Tiểu Khu7 Khu Phố 2, Sông Trí, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Viết Hùng 0982740203
2 QT Hoa Lưu,Xóm Hải Phong 2, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Chu Thị Hoa 0967873779