Krông Pắc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Dn Số 91   Km 12  Quốc Lộ 26, Ea Knêch, Krông Pắc, Đắk Lắk   0905206320 
2  Nhà Thuốc Số 02   65  Lê Duẩn, Tt Krông Pắc, Krông Pắc, Đắk Lắk   0942499888 
3  Quầy Thuốc Dn Số 6   Quốc Lộ 26, Eaphe, Krông Pắc, Đắk Lắk   2623523798 
4  Nhà Thuốc Số 47 _ Cô Minh   Km 26  Quốc Lộ 26, Eaphe, Krông Pắc, Đắk Lắk   1667644258 
5  Nhà Thuốc  Số 09   Km 38  Quốc Lộ 26, Eaphe, Krông Pắc, Đắk Lắk   0935050050 
6  Nhà Thuốc  Chị Dung   Km 26  Quốc Lộ 26, Eaphe, Krông Pắc, Đắk Lắk   01697761579 
7  Quầy Thuốc T Huy Hoàng   Km 29, Tt Phước An, Krông Pắc, Đắk Lắk   0976270627 
8  Quầy Thuốc  Tân Bình   Km 19  Quốc Lộ 26, Ea Knêch, Krông Pắc, Đắk Lắk   0986696968 
9  Quầy Thuốc  Cô Phiên   Km44,Ql 26, , Krông Pắc, Đắk Lắk   2623523830 
10  Vĩnh Phước   Km 30 Quốc Lộ 26, Tt Krông Pắc, Krông Pắc, Đắk Lắk   935521236