Krông Nô

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc  Bảo Trân   Đức Xuyên, , Krông Nô, Đắk Nông   01269567170 
2  Quầy Thuốc  Đức Hiếu   Quảng Phú, , Krông Nô, Đắk Nông   0974172757 
3  Quầy Thuốc Số 2   Đak Mâm, , Krông Nô, Đắk Nông   01667369964 
4  Quầy Thuốc  09   Xã Nam Đà, , Krông Nô, Đắk Nông   966877782 
5  Quầy Thuốc  Dương Hiếu   , Nam Đà, Krông Nô, Đắk Nông   0977450452 
6  Quầy Thuốc Hồng  Hoa   Xã Nam Đnia, , Krông Nô, Đắk Nông   0976332125