Krông Năng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Trung Khoa   Xã Ehồ, , Krông Năng, Đắk Lắk   0985554846 
2  Quầy Thuốc Hồ Thụy   Thị Trấn Krông Năng, , Krông Năng, Đắk Lắk   0978554515 
3  Quầy Thuốcdn Số 21   Xã EaTan, , Krông Năng, Đắk Lắk   0982281861 
4  Quầy Thuốc Vinh Thúy   E Hồ, , Krông Năng, Đắk Lắk   0963147647 
5  Quầy Thuốc Huỳnh Ngọc   E Tó, , Krông Năng, Đắk Lắk   0989884701 
6  Quầy Thuốc Thủy Hiền   Dlieya, , Krông Năng, Đắk Lắk   0975611742 
7  Quầy Thuốc Hoàn Tú   Bãi Bằng Xã EaTân, , Krông Năng, Đắk Lắk   01249767379 
8  Quầy Thuốc Hoàng Thủy   ETân, , Krông Năng, Đắk Lắk   0987909671 
9  Quầy Thuốc Trần Nam Quốc   Phú Lộc, , Krông Năng, Đắk Lắk   0989319313 
10  Quầy Thuốc Trọng Hồng   18  Thôn Trung Hồ, Xã Ea Hồ, Krông Năng, Đắk Lắk   09848087470988523780 
11  Quầy Thuốc Nguyễn Thị Huế   Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk   0977667288 
12  Quầy Thuốc Dn Số 10   Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk   02623672169 
13  Quầy Thuốc  Phương Đông   TT.KrôngNăng, , Krông Năng, Đắk Lắk   01698111435 
14  Quầy Thuốc Huưng   , Ea Tó, Krông Năng, Đắk Lắk   0966550441 
15  Quầy Thuốc Ngọc Thịnh   Xã Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk   0935272732 
16  Quầy Thuốc Bích Hà   Thôn Thành Xuân, Xã Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk   0982095493 
17  Quầy Thuốc Hoa Sen   Thôn Xuân Thuận, Xã Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk   0947308012 
18  Quầy Thuốc Hoa Hồng   Ngã 4 Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk   01667 201345