Krông Buk

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 16 ( Phương Ngân )   , Krông Buk, Krông Buk, Đắk Lắk   0984506128 
2  Quầy Thuốc Số 27   Cư Pơng, 0, Krông Buk, Đắk Lắk   0978250488 
3  Quầy Thuốc  Cô Sim   Cư Pong, 0, Krông Buk, Đắk Lắk   2623576033 
4  Quầy Thuốc  Huy Vũ   Xã Cư Pơng, , Krông Buk, Đắk Lắk   947815939