Krông Bông

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Thanh Xuân   Chợ Krongbong, , Krông Bông, Đắk Lắk   0949732308 
2  Quầy Thuốc Thu Thảo   TT Krông Kmar, , Krông Bông, Đắk Lắk   0947625623