Kinh Môn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CT CP Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương  – QT Số 22,Phụ Sơn, TT Kinh Môn, Kinh Môn, Hải Dương Nguyễn Thị Mai 0982214766
2 Quầy thuốc tân dược,37-Bích Nhôi, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương Phạm Thị Hồng Hạnh 01626015256
3 Quầy Thuốc Sử Mơ,Thôn 1, Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương Trần Thị Thúy Mơ 0975316657
4 NT An Liên,Hiệp An, Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương Nguyễn Thị Kim Liên 0936118236